Választható nyelvek:
Üdv vendég! Belépés


Élet Bölcsességek / Proféciák az utolsó id?kr?l - 5507 néző Feltölt?: Felhasználó által beküldött diasorozat
Értékeld a diát:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Eddig 22 szavazat - 4.77 átlag)
3961 néző
3505 néző
5366 néző
4096 néző
3896 néző
5765 néző
7312 néző
13902 néző
Hozzászólások
Próféciák
Pió atyán
keresztülaz
utolsó
id?kr?l
„Fiam, fiam, már nagyon vártam ezt az órát, amelyben szívem nagy szeretetét feltárhatom neked... Imádkozz hozzám és a többieket is figyelmeztesd erre, mert közel van az id?, amikor meglátogatom a hitetleneket, akik a kegyelemi id?t nem használták ki. Tarts ki az imában, hogy ellenségeidnek ne legyen hatalma feletted. Mondd meg az enyéimnek, hogy mindig legyenek készenlétben, mert ítéletem hirtelen fog elérkezni és senki sem futhat el el?lem, mindenkit megtalálok! Az igazakat meg fogom védeni. Figyeld a Nap, a Hold és a csillagok állását. Ha nyugtalannak t?nnek, és szokatlan módon mozognak, akkor tudni fogod, hogy már nincs messze a nap. Maradjatok er?sek az imában és virrasszatok, amíg a pusztítás angyala elvonul az ajtótok el?tt. Imádkozzatok, hogy ezek a napok lerövidüljenek.”
„Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán! Imádkozz! Mert az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög esküv?jére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl sok a b?n. A harag napja, a maga félelmetes eseményeivel közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád! A világ hamis biztonságérzetbe ringatja magát. Az isteni ítélet úgy fog lecsapni, mint a villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem t?nik majd. Igen, mondom neked, a gonoszság még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban.”
Tartsátok zárva az ablakaitokat (az ítélet napján).
Ne nézzetek ki. Gyújtsatok meg egy szentelt gyertyát, az sokáig ki fog tartani. Imádkozzátok a rózsafüzért. Olvassatok lelki könyveket. Végezzetek lelki áldozást és a szeretet tetteit cselekedjétek, amivel nekünk örömet szereztek. Imádkozzatok kitárt karokkal, vagy boruljatok a földre, hogy sok lelket megmentsetek. Ne menjetek ki a házból. Gondoskodjatok elegend? élelemr?l. A természet er?i megindulnak és a t?zes? miatt az emberek remegni fognak a félelemt?l. Legyetek bátrak! Veletek vagyok.”
Gondoskodjatok az állatokról ezekben a napokban. Én vagyok a teremt?, az állatok és az emberek védelmez?je. El?tte jeleket fogtok kapni, hogy tudjátok, mikor kell majd több élelmet adnotok az állaitoknak. A kiválasztottak tulajdonát megvédem, beleértve az állatokat is. Ne engedjetek senkit sem kimenni az udvarra, aki kimegy az állatokat etetni, az meghal. Gondosan fedjétek le az ablakaitokat, választottaim ne lássák haragomat. Bízzatok bennem, és én leszek az oltalmatok.”
„T?z-hurrikánok fognak áradni a felh?kb?l és az egész föld fölött elterjednek! Viharok, rossz id?, villámok és földrengés lesz az egész földön, két napig. Szakadatlan t?zes? fog esni! Egy nagyon hideg éjszakán fog mindez elkezd?dni. Mindez annak a bizonyítékaként, hogy Isten a teremtés ura. Akik bíznak bennem és hisznek szavaimnak, nincsen félnivalójuk, mert nem fogom cserbenhagyni ?ket, és azokat sem, akik igémet terjesztik.”
„Hogy felkészüljetek ezekre a csapásokra, a következ? jeleket fogjátok tapasztalni: az éjszaka nagyon hideg lesz. A szél üvölteni fog. Egy id? után villámcsapásokat lehet majd hallani. Csukjatok be minden ajtót és ablakot. Ne beszéljetek senkivel, aki a házon kívül van. Térdeljetek le egy kereszt el?tt, bánjátok meg a b?neiteket és imádkozzatok Anyámhoz védelemért. A földrengés ideje alatt ne nézzetek ki, mert Isten haragja szent.”
„Akik nem hallgatják meg ezt a tanácsot, egy pillanat alatt meghalnak. A szél mérges gázokat fog terjeszteni az egész földön. Akik szenvednek, és ártatlanul meghalnak, mártírokká válnak és bevonulnak velem országomba. A sátán diadalmaskodni fog. Azonban három éjszaka után véget ér a földrengés és a t?z. A k?vetkez? napon újra kisüt a nap és angyalok fognak leszállni az égb?l és a béke lelke elterjed a f?lel?n. Végtelen hála tölti el azokat, akik kiállták ezt a szörny? próbát. Más országokból is választottam ki lelkeket, akik megkapják ezt a kinyilatkoztatást (Belgiumból, Svájcból, Spanyolországból), hogy ezek az országok is felkészüljenek. Imádkozzátok a rózsafüzért, de jól imádkozzátok, hogy imáitok az égbe jussanak. Hamarosan borzasztó katasztrófa éri a földet, olyan fenyítés, amilyen ezel?tt még soha.”
„Mennyire nem tör?dnek az emberek ezekkel a (végs?) dolgokkal! Nagyon hamar be fognak következni, minden várakozás ellenére. Mennyire közönyösek és nem készülnek ezekre az eseményekre, amelyeken hamarosan keresztül kell menniük. Isten ítélete eléri a földet. Atyám haragja kiárad az egész világra. Ezért figyelmeztetem a világot a ti közrem?ködésetekkel, ahogy már ezt olyan sokszor tettem.”
„Ez a katasztrófa úgy fog elérkezni a földre, mint egy villám. Abban a pillanatban a reggeli nap fényét szuroksötét váltja fel! Senki se hagyja el a házat és ne nézzen ki az ablakon ett?l a pillanattól kezdve. Én magam jövök el a villámban és a mennydörgésben. A gonoszak megpillantják isteni szívemet. Nagy lesz a z?rzavar a teljes sötétség miatt, ami az egész földet beborítja, és sokan meghalnak félelmükben, vagy elkeseredettségükben.”
„A sötétség ezen napjaiban senki ne hagyja el a házat és ne nézzen ki az ablakon. A sötétség egy nap és egy éjszaka fog tartani, amit egy további nap és éjszaka követ, majd még egy nap, de a következ? éjszakán a csillagok ismét világítani fognak, és reggel újra felkel a nap és TAVASZ lesz!! A sötétség napjaiban a választottak ne aludjanak. Szakadatlanul imádkozzanak és ne botránkozzanak meg bennem. Össze fogom gy?jteni a választottakat. A pokol azt gondolja majd, hogy az egész földet birtokába vette, de én megfékezem
„Újra és újra figyelmeztettem az embereket és sok lehet?séget adtam a jó útra való visszatérésre, de most a gonoszságuk elérte a tet?pontját és a büntetéssel nem lehet tovább várni. Mondjátok meg mindenkinek, hogy eljött az id?, amikor ezek be fognak következni.”
A próféciák a következ? weboldalról származnak:
A diasor Stoffán György buzdító levele
nyomán készült, mely segíteni szeretné
az abban megfogalmazottak megértését.
Forduljunk Isten felé - amíg nem kés?!
 
Keresztény emberként, nem bigottságtól és babonás hajlamoktól vezérelve elgondolkodtam mindarról, amit a mai világban látunk, tapasztalunk. Szodoma és Gomora sem lehetett rosszabb annál, amilyen sátáni világot er?ltetett ránk a liberális, istentelen politikai ámokfutás. Erkölcstelenség, istengyalázás, hitnélküliség, a keresztény országok elleni folyamatos támadások, a keresztény lengyel államf? "balesete", az EU törvénybe iktatott istentagadása, és mindennek, amit a Tíz parancsolat megkövetel, az ellenkez?je. S mert Isten léte számomra nem megkérd?jelezhet?, a mai világ megfékezése is Isten kezében van. S bár a hív? ember már világosan látja a Teremt? jobbító szándékát, a hitetlen ember csupán természeti jelenségeknek tartja a földrengéseket, az árvizeket, a fölcsuszamlásokat, és a vulkánkitöréseket is. Nem valamifajta jelzésként értékeli a természet er?inek figyelmeztetését, hiszen mindenre van az embernek magyarázata. És ha valahol nincs rend, akkor az emberi elme a tömegbelövést tartja megoldásnak. Arra nem is gondol, hogy Isten nem engedi a jókat és a parancsait betartókat elveszni, de elveszejti mindazokat, akik ellene harcot folytatnak, akik a Sátánt követik tudatosan vagy tudat alatt.
    Pió atya jövendölése jut eszembe: "Három napig sötétség lesz a földön, és akik hisznek és e három nap alatt imádkoznak, azokat az Úr megszenteli és megtartja, akik viszont nem hisznek, azokat elveszejti. És három nap után a jók örülni fognak a tavasznak, a rosszak pedig elt?nnek a föld színér?l."
   Három nap nem a világ vége, hanem egy olyan figyelmeztetés, amelyet érdemes elfogadnunk, amelyre érdemes odafigyelnünk. Mert a mostani jelentések szerint bármikor eljöhet a háromnapos sötétség. S ha hiszünk a jövendölésben, amelyet Pió atyának tulajdonítanak, ha nem, akkor is érdemes tehát magunkba nézni, megbánni a b?neinket, megbocsájtatni az ellenünk vétkez?knek, és imádkozni. Mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, ám, ha körülnézünk a világban, sejtéseink lehetnek. Civil keresztény emberként, újságíróként tehát, felszólítok a b?nbánatra és az Istenhez való visszatérésre, amíg lehet, amíg módunk van rá. Mert ez akkor sem ártó, ha az a jövendölt három nap netán elmaradna.
Stoffán György


Állatok - Egyéb állatok - Elefántok - Kutyák - Lovak - Macskák - Madarak - Medvék - Pillangók
Család - Férfiak - Gyerekek - Nagymama - Nagypapa - N?k
Egyéb - Egyéb - Ijeszt? - Képeslapok - Tesztek
Élet - Apró örömök - Barátság - Bölcsességek - Halál - Jótanácsok - Szeretet - Üdvözlet - Versek
Emberiség - Középkor - Mitológia - Ókor - Újkor - XIX. század külföldön - XX. század külföldön - XX. század Magyarországon
Érdekességek - Asztrológia - Érdekességek - Fotók - Horoszkóp - Illúziók - Nosztalgia - Számok
Események - Ajándék - Esküv? - Névnap - Születés - Születésnap
Közlekedés - Autók - Egyéb közlekedés - Hajók - Repül?gépek
Mindennapok - Egészség - Iskola - Munka - Pénz - Politika - Vallás
Sport - Egyéb sportok - Foci
Szórakozás - Egyéb szórakozás - Ételek - Férfiaknak - Filmek - Italok - Kikapcsolódás - N?knek - Zene
Természet - Barlangok - Égbolt - Egyéb természet - Erd?k - Havas tájak - Hegyek - Kertek - Tájképek - Tengerpart - Virágok - Vízesések - Vulkánok
Tudomány - Filozófia - Irodalom - Oktatás
Ünnep - Advent - Anyák napja - Húsvét - Karácsony - Mikulás - N?nap - Szilveszter - Újév - Valentin nap
Vicces - Baleset - Feliratok - Karikatúra - Különbségek - Történetek - Vicces
Világ - Csillagászat - Építészet - Ételek - Helyek - Informatika - M?vészetek - Országok - Otthonok - Városok - Világ