Választható nyelvek:
Üdv vendég! Belépés


Élet Bölcsességek / Életvezetés - 5969 néző Feltölt?: Felhasználó által beküldött diasorozat
Értékeld a diát:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Eddig 21 szavazat - 4.76 átlag)
5536 néző
7915 néző
3979 néző
6282 néző
5604 néző
5692 néző
Hozzászólások
Néhány gondolat Popper Péter: A bels? utak könyvéb?l az
Az életvezetésr?l

„Akiben z?rzavar van – zürzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van – rendet teremt maga körül.”
A gyermek még f?leg reaktív lény. Viselkedése válasz arra, ahogy a környezet viselkedik vele szemben. A feln?tt ember megszerezte a valódi aktivitás lehet?ségét, formálni képes környezetét. Lelkiállapota akarva-akaratlanul kisugárzik környezetére. Bajainkért sokszor a küls? körülményeket vádoljuk, holott mi formáljuk ilyenné azokat. Ha rendet teremtünk magunkban, legnehezebb helyzeteinkben is megtaláljuk a megoldást

„A múlt már nincs. A jöv? még nincs. Egyetlen valóság : a jelen”
Gondolkodásunk fegyelmezetlensége következtében rengeteg fölösleges energiát pazarolunk el azzal, hogy túl sokat id?zünk a múlt és jöv? irrealitásában. Régi sérelmeinken rágódunk, vagy visszavágyódunk elmúlt állapotainkba; az elképzelt jöv?vel ijesztgetjük vagy vigasztaljuk magunkat. Eközben elsiklunk az aktuális valóság, a jelen felett, nem éljük át kell? mélységben és intenzitással. Ezért sokat tévedünk és mulasztunk. A jelenre kell els?sorban odafigyelni.

„Mindenr?l lemondhatunk, csak életünk f? gyökereit nem vághatjuk át. Keresem életem gyökereit.”
Az életben nem lehetünk meg kompromisszumok nélkül. Alkalmazkodnunk kell másokhoz is. De nem szabad olyan kompromisszumokat kötni, amelyeket nem tudunk elviselni. Életünk alapjainak sértetlenül kell maradnia. Meg kell ismernünk ezeket az alapokat ~ a többi nem érdekes.

„Nem lehetek olyan fontos mások számára, mint önmagamnak. Saját dolgaim súlya nagyobb bennem, mint a külvilágban.”
Milyen hamar megfeledkezünk mások problémáiról, nehézségeir?l, kudarcairól! Mennyire átsiklunk mások sikerei, örömei felett! Egy másik ember ugyanígy van velünk. Ezért nem szabad túlértékelni a „Mit szólnak hozzá?” ~ jelent?ségét. Az embereket nem foglalkoztatja annyira a mi problémánk, szégyenünk, kudarcunk, mint minket. Ugyanígy örömeink, eredményeink sem. Mennyit marcangoltuk magunkat, szégyenkeztünk értelmetlenül. Hányszor bántódtunk meg fölöslegesen.

„A beszédem akkor lesz egy velem, ha jóakarattal igazat és fontosat mondok annak, akit megillet.”
Mennyi energiát fecséreltünk el fecsegésre, amikor üres szavakat váltottunk üres emberekkel. Sokat beszéltünk magunkról, keveset hallgattunk másokat. Már sok baj származott a fölösleges beszédb?l. Abból soha, ha hallgatni tudtunk. Nem fontos, hogy mindig szerepeljünk és érdekesek legyünk. Meg kell tanulnunk, hogy kinek mit érdemes elmondani. És hallgathatunk is, ha nincs lényeges mondanivalónk.

„A bels? fegyelem megtart, mint testet a csontváz. A küls? fegyelem páncél: véd és akadályoz.”
A természetben az alacsonyabb rend? él?lényeket kitinpáncél védi. Kívül kemények, belül puhák. A páncél: fal köztük és a világ között. Ha áttörik, védtelenek. A magasabb rend? él?lényeknek gerincük van. Kívül lágyak, a tartásuk belül van. Szabadabb a viszonyuk a világhoz, s bár könnyebben megsérthet?k, mégis nagyobb biztonságban vannak. Az emberi psziché szétesik fegyelem nélkül. A fejl?dés útja az, hogy a küls? fegyelem bels? fegyelemmé változzon. Csak a bels? fegyelem tanít meg élni a szabadsággal. Bels? fegyelem nélkül a szabadság megbetegít. Ezért van olyan sok pszichés zavar a modern kultúrában.

„Csak az egyértelm? cselekvés hatásos. A bizonytalan cselekvés bizonytalan eredményt szül.”
A világban az akció-reakció törvénye uralkodik. Amennyire koncentrált er?t fejtek ki egy irányban, olyan koncentrált hatást fogok elérni. Csak határozott kérdésre kapok határozott választ. Vannak alapvet? élethelyzetek, amelyekben csak egyértelm?en szabad cselekedni. Ha már töprengek, vacillálok –akkor ne cselekedjem. Ha gondolkozni tudok azon, hogy megházasodjam-e –akkor ne tegyem. Meg kell várnom, míg a dolgok egyértelm?vé tisztulnak bennem –akkor könnyen és határozottan tudok cselekedni. És ez meghozza az eredményt.

„Az élethelyzeteim adottak. Ebben determinált vagyok. Rajtam áll azonban, hogyan viselkedem e helyzetekben. Itt a szabadságom.”
Élethelyzeteink nagy részét –családunkat, szociális körülményeinket, betegségeinket –szinte „készen kapjuk”, vagy legalábbis igen sok, t?lünk független küls? faktor határozza meg azokat. Viselkedésünk szabályozása azonban a hatalmunkban van, t?lünk függ. Így fonódik össze életünkben a determináció és a szabadság. Epiktétosz figyelmeztet arra, hogy azzal kell foglalkoznunk, ami t?lünk függ. Egy adott helyzetben sokféleképpen lehet viselkedni. Thomas Mann írja: „Eljött Petepré életének nehéz órája, amit?l mindig félt –s lám, nemessé formálta azt.” A szabadság értelme a nehéz helyzetek nemessé formálása viselkedésünkkel.

„Az igény valóságot szül. A dolgok megvalósulásának az a kezdete, ha makacsul rájuk gondolunk"
Minden, ami igazán fontos eljön az életünkbe. Személyiségünk, karakterünk, bels? igényeink törvényszer?en formálják sorsunkat. A hívásokra válasz érkezik. Sokszor észrevehetjük, hogy vágyaink, igényeink megkeresik a tárgyat maguknak. Az emberek megérzik azt, ami bennünk van és eszerint közelednek vagy távolodnak. Azok felelnek, akikkel közös hullámhosszon m?ködik az „adó-vev? berendezésünk.” Ugyanabban a városban néha sokan körénk gy?lnek. Ezért írhatta tréfásan Füst Milán: „Apróhirdetés. Meglev? szenvedélyekhez tárgy kerestetik!” Szeretnénk szerelmesek lenni –és beleszeretünk valakibe. Ami fontos, azt csöndesen ébren kell tartani magunkban napról napra; egy pillanatra sem szabad elengedni. Egy napon valóság lesz.

„A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik.”
Filozófiai szempontból ismerjük az id? objektivitását. De életünknek van egy szubjektív id?rendje is. A pszichológiai id?-élmény egyéni és sajátos. Mennyire aktuális lehet számunkra valami, ami tíz éve történt, és milyen közömbös egy tegnapi esemény. Milyen hosszú és unalmas lehet átélni eseménytelen nyári hónapokat. A napok végtelenül lassan vánszorognak. De visszatekintve egy röpke pillanatnak t?nik a nyár. Nem történt semmi, amit emlékezetünk meg?rizhetett volna. Ám milyen gyorsan rohan el ugyanez az id?, ha eseményekkel zsúfolt. De visszapillantva rá végtelen hosszúságúnak érezzük, annyi minden történt. Így vagyunk az életünkkel is. Ezért kell bátran és kíváncsian élni. Nem szabad féltenünk magunkat az eseményekt?l, a megismerés kockázataitól. Mernünk kell élni és cselekedni a szívünk szerint: tartalmas és jó életünk lesz, bármeddig tartson is. A gyáva élet mindig rövid.
Kung-Fu-ce írja:
„Mikor húszéves voltam –sokat tanultam.
Mikor harmincéves voltam –már tudtam, mit akarok.
Mikor ötvenéves voltam –már tudtam hallgatni.
S mikor hatvanéves lettem –már követhettem a szívemet, s a törvényt nem léptem át.”

A szép rögtön kell.
Az igazra alszunk egyet.
Szép életet kívánok neked!

Állatok - Egyéb állatok - Elefántok - Kutyák - Lovak - Macskák - Madarak - Medvék - Pillangók
Család - Férfiak - Gyerekek - Nagymama - Nagypapa - N?k
Egyéb - Egyéb - Ijeszt? - Képeslapok - Tesztek
Élet - Apró örömök - Barátság - Bölcsességek - Halál - Jótanácsok - Szeretet - Üdvözlet - Versek
Emberiség - Középkor - Mitológia - Ókor - Újkor - XIX. század külföldön - XX. század külföldön - XX. század Magyarországon
Érdekességek - Asztrológia - Érdekességek - Fotók - Horoszkóp - Illúziók - Nosztalgia - Számok
Események - Ajándék - Esküv? - Névnap - Születés - Születésnap
Közlekedés - Autók - Egyéb közlekedés - Hajók - Repül?gépek
Mindennapok - Egészség - Iskola - Munka - Pénz - Politika - Vallás
Sport - Egyéb sportok - Foci
Szórakozás - Egyéb szórakozás - Ételek - Férfiaknak - Filmek - Italok - Kikapcsolódás - N?knek - Zene
Természet - Barlangok - Égbolt - Egyéb természet - Erd?k - Havas tájak - Hegyek - Kertek - Tájképek - Tengerpart - Virágok - Vízesések - Vulkánok
Tudomány - Filozófia - Irodalom - Oktatás
Ünnep - Advent - Anyák napja - Húsvét - Karácsony - Mikulás - N?nap - Szilveszter - Újév - Valentin nap
Vicces - Baleset - Feliratok - Karikatúra - Különbségek - Történetek - Vicces
Világ - Csillagászat - Építészet - Ételek - Helyek - Informatika - M?vészetek - Országok - Otthonok - Városok - Világ