Választható nyelvek:
Üdv vendég! Belépés


Érdekességek Horoszkóp / Indián horoszkóp - 5905 néző Feltölt?: Felhasználó által beküldött diasorozat
Értékeld a diát:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Eddig 25 szavazat - 4.12 átlag)
Hozzászólások
Indián horoszkóp
Sólyom (III. 03. - IV. 19.)
Erénye: dinamikus és optimista
Hibája: fölényes, tapintatlan. Remek megfigyel?, egyetlen pillanat alatt átlátja helyzetet, sok múlik az életében a gyorsaságán. Ebb?l adódóan örökös feszültségben él, hiszen mindig kész arra, hogy lecsapjon az "áldozatára" vagy a kínálkozó lehet?ségekre A kis és nagy ügyek között azonban nem tud különbséget tenni mindkett?re ugyanakkora elánnal veti rá magát. Mindig nyílt lapokkal játszik a ravaszság nem kenyere. A kötöttségeket rosszul t?ri, azt szereti, ha szabadon szárnyalhat, önállóan dönthet, bátorságát bizonyíthatja. Vezet?ként is megállja a helyét. Tele van vitalitással, lendülettel, ám állóképessége nem túl jó, ezért teljesítménye hullámzó. A nagyer?feszítések után halálos fáradtság vesz rajta er?t, de gyorsan regenerálódik
Hód (IV. 20. - V. 20.)
Erénye: kitartó, állhatatos
Hibája: makacs, korlátolt. A hód nem kockáztat soha semmit, mindig biztosra megy. Pedig a földön éppúgy boldogul, mint a vízben, igaz, a víz alatt is a szilárd talajt keresi Ha valamit elhatároz, azt biztosan véghez viszi. Zavarba csak akkor jön, ha váratlan helyzetbe kerül. Ilyenkor nemcsak komoly fejtörést okoz neki az alkalmazkodás hanem kínszenvedést is, hiszen amit megszokott, ahhoz körömszakadtáig ragaszkodik. Szívesen hódol a testi örömöknek, élvezi a finom étkeket, italokat. Fontos számára a kényelem, a biztonság és nyugalom. Nem vágyik vezet? szerepre. Végtelenül becsületes, nyugodtan rá lehet bízni az értékeket vagy akár a házi pénztárt Huzamosabb ideig képes komoly er?feszítésekre, hiszen nemcsak állóképessége kiváló, de az ellenálló képessége is.
Szarvas (V. 21. - VI. 20.)
Erénye: sokoldalú, mozgékony
Hibája: felületes. A szarvas örökké a változatosságot keresi. Bels? er? hajtja, hogy új tájakat fedezzen fel magának. A hosszú, er?ltetett hegymenet azonban nem neki való Útja során mindenbe belekóstol, és nem riad vissza attól sem, hogy veszélyes szakadékokat ugorjon át. Érdekl?dése sokirányú, talán ez azoka annak, hogy soha semmire sincs ideje. Gyakran változtatja a véleményét számára ez természetes, de sohasem érdekb?l teszi. Következetesség, kitartás nem várható el t?le. Hivatása területén remekül megállja a helyét, ha sokoldalúságát kamatoztathatja, és ha tevékenysége nem helyhez kötött. Észjárása gyors, feltalálja magát minden helyzetben, könnyen szót ért mindenkivel, a híreket viszi-hozza.
Harkály (VI. 21. - VII. 21.)
Erénye: együtt érz?, odaadó
Hibája: szeszélyes A harkályt nem véletlenül nevezik a fák doktorának. Er?s cs?rét és karmait kizárólag arra használja, hogy megtalálja, hol van a baj, és azt ott azon nyomban orvosolja. Érzelmi élete intenzív, de gyakran kiszámíthatatlanok a hangulatváltozásai. Az embereket két nagy csoportra osztja, az egyikbe azok tartoznak, akiket szeret és akikért áldozatokra is kész, a másikba pedig azok, akiket nem kedvel, ám a bajba jutottakon mindig megesik a szíve. H?séges, nemcsak a kapcsolataiban, hanem tárgyakhoz is ragaszkodik. Megszokott környezetét nem szívesen hagyja el, a régi erd?be, az ismert fákhoz mindig visszatér. Nem vágyik karrierre, hatalom hidegen hagyja. Ha családias légkör veszi körül, és feladataival érzelmileg azonosulni tud, nyugdíjas koráig kitart egy munkahelyen.
Lazac (VII. 22. - VIII. 21.)
Erénye: öntudatos, melegszív?
Hibája: büszke, arrogáns. A lazacot a halak királyaként tartják számon, amit nemcsak elegánsküllemével érdemelt ki, hanem bátorságával is. A lazac ugyanis, bár az óceánban él, az ívás idejére visszatér abba a folyóba, ahol maga is világra jött. Vándorlása során, amely akár több ezer kilométer is lehet, a folyó sodrával szemben halad és mindenre képes, hogy elérje célját. A lazac jószív?, nagyvonalú, kicsinyes vitákba, perekbe soha nem megy bele ezeket méltóságán alulinak tartja. Nemcsak anyagiakban b?kez?, de nagy, mindent elsöpr? érzelmekre is képes. Határozott és célratör?, jó vezet?i képességekkel van megáldva. Olykor azonban a fejébe száll a dics?ség és túlértékeli saját magát. Ha irányítják, elveszti az érdekl?dését er?t vesz rajta a lustaság.
Barnamedve (VIII. 22. - IX. 21.)
Erénye: kötelességtudó, pedáns
Hibája: szigorú kritikus. A barnamedve hatalmas, er?s. Kétféle, egymásnak ellentmondó hír járja róla Sokan állítják, hogy nem tanácsos a közelébe menni, mások pedig, például a mesékben, szelídnek, bájosnak tartják. Vitathatatlan, hogy a barnamedvét meg lehet szelídíteni: képes két lábra állni és táncolni. Soha nem akar a középpontba kerülni, inkább a háttérbe húzódva, szorgalmasan teszi a dolgát. Mindent pontosan megtervez, alaposan el?készít mert nem szereti a meglepetéseket. Már csak azért sem, mert a váratlan helyzetekben elbizonytalanodik. Hivatása területén sem akar kit?nni de megbízható, pontos, felel?sségteljes feladatokat is rá lehet bízni Megelégedésére szolgál, ha hasznossá, nélkülözhetetlenné teheti magát.
Holló (IX. 22. - X. 22.)
Erénye: diplomatikus és alkalmazkodó
Hibája: hiszékeny, határozatlan. A fehér ember a hollót a szerencsétlenség szimbólumának tekinti, az indiánok ezzel szemben nemcsak elfogadják, de értékelik is különleges adottságait Például azt, hogy a leveg?ben éppoly ügyesen mozog, mint a földön hogy képes, f?leg télvíz idején, még a nagyvárosi élethez alkalmazkodni és ha úgy adódik, döghúst is eszik. A hollóval remekül együtt lehet m?ködni, hiszen kerüli a konfliktusokat. Betegesen fél viszont a magánytól, az egyedüllétt?l. A természetben is megfigyelhet?, hogy táplálékszerz? körútjára is párban vagy csoportosan jár. Nagyon fontos számára hogy mások elvárásának megfeleljen, jelenlétével, tevékenységével kellemes légkört, harmóniát teremtsen. M?vészi tehetségét is ezért kamatoztatja.
Kígyó (X. 23. - XI. 22.)
Erénye: elszánt
Hibája: képtelen kompromisszumot kötni. A kígyónak az indián kultúrákban óriási tekintélye van. Egyrészt azért, mert a megújulás, az újjászületés képességét szimbolizálja, hiszen valóban olykor b?réb?l kibújva új életet kezd, másrészt misztikusnak, nagytitkok tudójának tartják. Adottságai is figyelemre méltóak: tud úszni, feltalálja magát a föld alatt, és a leveg?be emelkedik a b?vös furulyaszóra. A kígyó mindig többet akar tudni, mint ami szemmel látható. Nemcsak a tudományok érdeklik, de a lélek, a hit és a mágia rejtelmei is. Annak ellenére hogy viselkedése, reakciói általában kiszámíthatatlanok, mégis határozott és akaratát t?zön-vízen keresztülviszi. Kemény és következetes, még akkor sem dobja be a törülköz?t, amikor egyértelm?en vesztésre áll.
Bagoly (XI 23. - XII. 21.)
Erénye: idealista, bölcs Hibája: felfuvalkodott, nyughatatlan A bagoly a lélek, a tudás, a bölcsesség madara, az éjszaka leple alatt érzi magát biztonságban: sötétben csap le zsákmányára is. A föld és az ég között él, a kötöttségekt?l irtózik. Óriási szabad mozgástérre, függetlenségre van szüksége. Gyakran el?fordul, hogy hirtelen ráun valamire és csapot-papot maga mögött hagyva elrepül, de hamarosan visszatér és más szemszögb?l újravizsgálja a dolgokat. Ennek köszönhet?en mindenkinél többet tud az élet nagy kérdéseir?l. Végtelenül idealista és ez viszi rá arra, hogy nemes, fennkölt célokért harcoljon, esetleg misszionáriusként tevékenykedjen. Imád vitatkozni, ilyenkor teljesen megfeledkezik a hétköznapi dolgokról, a realitásokról, annyira magával ragadja a hév, a lelkesedés.
Lúd (XII. 22. - I. 19.)
Erénye: állhatatos Hibája: szigorú, rosszhiszem? A lúd jó úszó, ezer kilométereket képes repülni, de remekül érzi magát szilárd talajon is, ahol a táplálékát szerzi. A hideg tél el?l melegebb tájakra menekül, de tavasszal mindig visszatér oda, ahonnan elindult. Ehhez persze sokoldalúságra, óriási energiára és kitartásra van szüksége Erejével tud gazdálkodni, hirtelen elhatározástól vezérelve szinte soha semmibe sem kezd bele, megfontolt és el?relátó. Nem kerget álmokat, minden helyzetben reálisan gondolkodik. Sokan azt vetik a szemére, hogy túl óvatos és rideg. Valóban nem szeret kockáztatni, és tud akar távolságot tartani. Minden olyan hivatás illik hozzá, ahol pontosan kell tervezni, el?re kalkulálni. Ez az a tevékenység, amelyben egy lúd sohasem tévedhet.
Vidra (I. 20. - II. 18)
Erénye: találékony Hibája: lázadó A vidra fürge vízben, földön egyaránt, és miután igen játékos, néha vakmer? mutatványokra ragadtatja magát. Mozgékonysága fizikailag és szellemileg is megmutatkozik, és ennek köszönhet?en gyakran megtörténik hogy mire mások a startlövésre várnak, addig a vidra már célba ért. Vonzódik az új, a szokatlan dolgokhoz, szellemi áramlatokhoz. szürkeséget, a langyosat azonban nem tudja elviselni, az unalomba belebetegszik A folytonos változás a lételeme. Ugyanakkor remekül betud illeszkedni minden olyan közösségbe, amely értelmes dolgokkal, netán a világ megváltásával foglalkozik. Ötletekb?l kifogyhatatlan, bárelképzelései gyakran utópisztikusak. A korlátokat nem viseli el: újító, feltaláló forradalmár.
Farkas (II.19. - III. 20.)
Erénye: érzékeny Hibája: rest, befolyásolható A farkas hol félelmetes, hol pedig félénk, attól függ?en, hogy kivel állszemben. Ha szemébe nézünk, egyszer hiszékenységet árul el a tekintete másszor pedig elszántságot. Ez azzal magyarázható, hogy igen érzékenyen reagál a környezetében mindenre, talán még a gondolatokban is tud olvasni. Túlzott érzékenysége azonban sérülékennyé sebezhet?vé teszi és visszatartja ?t attól, hogy teljesen ?szintén kimutassa az érzelmeit. A farkas falkában él, ugyanakkor id?nként egyedül is elkóborol, amikor személyes vágyait, álmait követi, vagy amikor csendre, nyugalomra vágyik. A farkas együtt érz? és segít?kész A falkában például minden feln?tt úgy tör?dik a kölykökkel, mintha a sajátjai lennének.

Állatok - Egyéb állatok - Elefántok - Kutyák - Lovak - Macskák - Madarak - Medvék - Pillangók
Család - Férfiak - Gyerekek - Nagymama - Nagypapa - N?k
Egyéb - Egyéb - Ijeszt? - Képeslapok - Tesztek
Élet - Apró örömök - Barátság - Bölcsességek - Halál - Jótanácsok - Szeretet - Üdvözlet - Versek
Emberiség - Középkor - Mitológia - Ókor - Újkor - XIX. század külföldön - XX. század külföldön - XX. század Magyarországon
Érdekességek - Asztrológia - Érdekességek - Fotók - Horoszkóp - Illúziók - Nosztalgia - Számok
Események - Ajándék - Esküv? - Névnap - Születés - Születésnap
Közlekedés - Autók - Egyéb közlekedés - Hajók - Repül?gépek
Mindennapok - Egészség - Iskola - Munka - Pénz - Politika - Vallás
Sport - Egyéb sportok - Foci
Szórakozás - Egyéb szórakozás - Ételek - Férfiaknak - Filmek - Italok - Kikapcsolódás - N?knek - Zene
Természet - Barlangok - Égbolt - Egyéb természet - Erd?k - Havas tájak - Hegyek - Kertek - Tájképek - Tengerpart - Virágok - Vízesések - Vulkánok
Tudomány - Filozófia - Irodalom - Oktatás
Ünnep - Advent - Anyák napja - Húsvét - Karácsony - Mikulás - N?nap - Szilveszter - Újév - Valentin nap
Vicces - Baleset - Feliratok - Karikatúra - Különbségek - Történetek - Vicces
Világ - Csillagászat - Építészet - Ételek - Helyek - Informatika - M?vészetek - Országok - Otthonok - Városok - Világ