Választható nyelvek:
Üdv vendég! Belépés


Érdekességek Horoszkóp / Kínai asztrológia és horoszkóp - 5601 néző Feltölt?: Felhasználó által beküldött diasorozat
Értékeld a diát:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Eddig 12 szavazat - 4.33 átlag)
5904 néző
Hozzászólások
Mi az asztrológia?
Mai terminológia szerint:
Asztronómia a csillagászat
Asztrológia a csillagjóslás
Régen nem volt különbség.
Alapvet?en nem személyes jóslatok, hanem országra vonatkozók.
Különösen fontos az asztrológia naptárkészít? szerepe, mikor van újév, mikor kell vetni, mikor kell aratni. A 365 nap követése nagyon nehéz feladat.
Naptárkészítés tudományossága
Hogy értelmezzük?
Amikor a nap ebben és ebben a csillagképben jár, akkor van x. hó y.-a. Ha ekkor vetjük a gabonát, akkor jó lesz a termés.
Amikor a nap ebben és ebben a csillagképben jár akkor a csillagnak köszönhet?en áldásos elvetni a gabonát.
Az el?bbi szerint ma is értékelhet? tapasztalati tudásról van szó, de prezentizmus hibájába esünk.
Empirikus adat vagy korrespondenciális elmélet?


Naptárkészítés
A kínai ?si vallásosságban a mez?gazdasági és asztrális mítoszok a legkorábbi id?kt?l jelen vannak.
A mez?gazdasági év tevékenységeit mindig egy királyi rítus kezdte, majd hierarchikusan elvégezték a rítust a birtokokon, végül maguk a parasztok az igazi munkát.
Hitük szerint, ha nem mutatják be megfelel? id?ben a rítusokat, a természet nem követné éves ritmusát.
Falusi és udvari naptár
Már id?számításunk el?tti els? évezred elejére a kínai kultúrkör hatalmas területet foglal magába. Nem lehet egyszerre kezdeni a munkálatokat. Falusi naptárak különválnak.
Udvarban a naptárkészítés önmagában a világ rendezésének egy módja. Mágikus tevékenység, amely az uralkodó feladata, hogy fenntartsa a rendet a világban.
Csillagjóslás
Voltak jósló szövegek is, hasonlóak a mezopotámiaiakhoz: „A Kuei hsziu elhalványodása rossz aratást jelent; ha a Mars áthalad a Csio hsziun háború lesz; ha a Merkúr és a Vénusz együtt jelenik meg keleten és mind a kett? vörös fénnyel sugároz, akkor az idegeneknek végük és Kína seregei gy?zedelmeskednek.”

Dinasztia váltás és az Égi Mandátum
Az els? két dinasztia váltáskor egy-egy fejedelemség felemelkedett és átvette a királyság intézményét a hagyomány szerint. Az utolsó királyok mindig dekadensek voltak, ezért Shangdi illetve az Ég az új dinasztiát támogatta.
Ebb?l lett kés?bb az Égi Mandátum elmélete.
Égi Mandátum és a csillagászat
Amikor a Zhou dinasztia átvette a hatalmat az utolsó dekadens Shang királytól, -1059-ben, az öt bolygó együtt állt a Vörös Madár csillagképben. A hadm?veleteket a bolygók állásának függvényében indították és állították le.
Mítosz szerint a Zhou-k földoltárára a Vörös Madár leszállt cs?rében egy jogarral. Vajon ez a csillagászati eseményre vonatkozó emlék?
Öt elem tan szerinti kés?bbi magyarázat: Vörös Madár a t?z elemhez tartozik, és a Zhou dinasztia is.
Égi Mandátum és a csillagászat
Együttállás volt -1953-ban és –1576-ban is. A második jól illeszkedik a Shang dinasztia hatalomra jutására. 600 évenkénti váltások gondolata innen eredhet.
Kés?bb úgy gondolták, hogy ha az Ég megvonja a Mandátumát, akkor jeleket küld. A jeleket az asztrológusok észreveszik és intik a királyt, ezért nagy befolyásuk lett.
A nagyobb jelek pedig éhínség, szárazság és járványok, amikor is a nép fellázad és megdönti a dinasztiát.
Személyes csillagjóslás
A +3. században jelenik meg Kínában a személyes csillagjóslás, amit taoisták m?veltek.
El?zménye a szerencsés és szerencsétlen napok rendszere, amely a hatvanas xiazi cikluson alapul.
Tizes és tizenkettes ciklus együtt hatvanas ciklust ad. Napok és évek szintjén is m?ködik.
Napok, hónapok és évek alapján jóslás: három féle sors.
Song korban órák is belekerültek: négy oszlop rendszer.
Xiu rendszer
Európai asztrológia ekliptikus. Amelyik csillagképben a nap látszódik, abban járunk.
Pontatlan eredményekre vezet, mert a Naptól nem látni az adott csillagképet, ráadásul a reggeli fénytörés és pára is nehezíti a kelés idejének pontos megfigyelését.
Kínában is van ilyen, csak nem domináns, és fordítva.
Xiu rendszer
Cirkumpoláris rendszer. A sarkcsillag körül forognak a csillagok. A sarkcsillagtól húzott félegyenesen lev? csillagok egyszerre kulminálnak. Ez alapján sávokra lehet osztani az eget, amelyek forognak.
Ez éjszakai órának is használható, és analóg a gnomonnal.
A telihold mindig szemben van a nappal. Amelyik sávban a telihold van, azzal szemben lev?ben van a Nap.

Xiu rendszer
28 sávra osztották az eget. Ahol az égi egyenlít?t metszik ott kijelöltek egy-egy csillagképet: ezek a xiuk. Holdházat jelent a szó ebben az értelmében.
Hetesével égi palotákba sorolták ?ket. A legendás lázadók és az Ég kijavításának mítosza:
Ezért nem középen van a sarkcsillag
Ezért lejt a föld délkeletre.
Mikori a Xiu rendszer?
1300-ban már biztos volt teljes egészében
Némelyik csillagképet már korábban is említenek. Valószín?leg a napforduló és a napéjegyenl?ségek csillagai alakultak ki legel?ször.
Csillagászatilag 2300-4300 között valószín? kialakulása.
Kínaiak felismerték a Föld precessziós mozgásának hatását.

Ciklikus id?mérés
A kínai id?felfogás alapja a természeti ciklusok.
A három legnyilvánvalóbb ciklus a nappal-éjszaka, az évszakok váltakozása és a hold változásai.
Egymás mellett futó ciklusok, amelyek bizonyos id?nként egybeesnek, ezáltal egy nagyobb ciklust alkotnak.
Jiazi ciklus, a Tizenkét Földi Ág és a Tíz Égi Törzs kombinációjából származó hatvanas ciklus.
Hold ciklus
A lunáció, azaz egy igaz hónap hossza 29.5 nap.
12 hónap nagyjából 354 nap, míg az év 365
Az újhold tehát az évhez (mondjuk a napfordulókhoz) képest tehát folyamatosan elcsúszik, és az évente 11 napos eltérés szök?hónapokat hoz létre.
Hamar felismerték, hogy 19 év az majdnem 235 hónap, vagyis 19 évente 7 szök?hónapot kell beszúrni. Ezt nyugaton Meton ciklusnak hívják.
“Szabály ciklus” 29+499/940 napos lunációval és 365+1/4 napos évvel számolt meton ciklus. 6939+3/4 nap. Látható, hogy órára nem esik egybe a ciklus.
Hármas Egybeesés Rendszere
Lunáció 29+43/81 nap. Ez igazából már magában egy kicsi és egy nagy ciklus: 2392 nap alatt 81 hónap van.
Év 365+385/1539 nap.
Egybeesés ciklus: 1539 év = 19035 lunáció = 562120 nap. A ciklus végén az újhold ismét a téli napfordulón éjfélre esik.
Korszak ciklus 元 3 egybeesés ciklus = 4617 év = 1686260 nap. Ez már a hatvanas jiazi ciklussal szinkronban van.
Ehhez hozzávették a holdfogyatkozás el?rejelz? ciklust és a bolygók ciklusait.
A legnagyobb ciklus így 23 millió év. Az els? napján éjfélkor a hatvanas ciklus els? napja kezdi a hatvan éves ciklus els? napját, újhold van és téli napforduló, a Nap, a Hold és az öt bolygó pedig egy vonalban áll, a következ? teliholdkor pedig holdfogyatkozás lesz.
Egy középkori kínai számítás szerint i.e. 143020-ban kezd?dött a ciklus.
Kozmológiák
A legelterjedtebb nézet szerint:
A Föld négyzet alapú, de domború.
Az ég félgömb, amely a Földre ráborul.
Az Ég balra forog, a Hold és a Nap jobbra, de az ég gyorsabb.
A Nap mint reflektorfény pásztázza a Földet, nincs mindenhol egyszerre nappal.
Csillagászati mérések
Gnomonokkal kimérték, hogy a Nap távolsága 100000 li.
A –6 és –2 század között felismerték, hogy a Hold csak tükrözi a fényt és hogy gömböly?.
-180-ra a bolygók keringési idejét tized napra pontosan ismerték.
1190-es szöveg szerint a bolygók retrográd mozgása csak látszólagos, sebességkülönbség az oka.

Állatok - Egyéb állatok - Elefántok - Kutyák - Lovak - Macskák - Madarak - Medvék - Pillangók
Család - Férfiak - Gyerekek - Nagymama - Nagypapa - N?k
Egyéb - Egyéb - Ijeszt? - Képeslapok - Tesztek
Élet - Apró örömök - Barátság - Bölcsességek - Halál - Jótanácsok - Szeretet - Üdvözlet - Versek
Emberiség - Középkor - Mitológia - Ókor - Újkor - XIX. század külföldön - XX. század külföldön - XX. század Magyarországon
Érdekességek - Asztrológia - Érdekességek - Fotók - Horoszkóp - Illúziók - Nosztalgia - Számok
Események - Ajándék - Esküv? - Névnap - Születés - Születésnap
Közlekedés - Autók - Egyéb közlekedés - Hajók - Repül?gépek
Mindennapok - Egészség - Iskola - Munka - Pénz - Politika - Vallás
Sport - Egyéb sportok - Foci
Szórakozás - Egyéb szórakozás - Ételek - Férfiaknak - Filmek - Italok - Kikapcsolódás - N?knek - Zene
Természet - Barlangok - Égbolt - Egyéb természet - Erd?k - Havas tájak - Hegyek - Kertek - Tájképek - Tengerpart - Virágok - Vízesések - Vulkánok
Tudomány - Filozófia - Irodalom - Oktatás
Ünnep - Advent - Anyák napja - Húsvét - Karácsony - Mikulás - N?nap - Szilveszter - Újév - Valentin nap
Vicces - Baleset - Feliratok - Karikatúra - Különbségek - Történetek - Vicces
Világ - Csillagászat - Építészet - Ételek - Helyek - Informatika - M?vészetek - Országok - Otthonok - Városok - Világ