jogi nyilatkozat
DiaShow jogi nyilatkozat

1. Bevezetés

a.) A www.diashow.hu online diamegosztó (továbbiakban: DiaShow) üzemeltetője a Festino Menedzsment Kft, adószám: 13753052-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-070849 (továbbiakban: Üzemeltető). A DiaShow felhasználója minden látogató, aki a DiaShow weboldalt megnyitja, annak tartalmát tanulmányozza, illetve a weboldal szolgáltatásait használja (továbbiakban: Ön). A DiaShow a http://www.diashow.hu Internet címen érhető el.

2. Szerzői jogok

a.) Amennyiben Ön a DiaShow-hoz bármilyen szellemi terméket, véleményt, saját diasorozatot juttat el, vállalja, hogy ezen szöveges és képi tartalmakat az Üzemeltető minden további díjfizetési kötelezettségtől mentesen időben és térben korlátlanul felhasználhatja, publikálhatja. A feltöltött diasorozatokat az Üzemeltető harmadik fél weboldalán megjelentetheti, egyben vagy diánként egyaránt. Az Üzemeltető a DiaShow-ra való diasorozat feltöltéssel összefüggő szolgáltatásokért sem anyagi, sem más ellenszolgáltatást nem kér – és nem is kérhet, így a diasorozatok megjelenítéséért honoráriumot fizetni nem tud. Ennek értelmében a DiaShow egy virtuális diasorozat gyűjtemény.

b.) A DiaShow-ra Ön csak saját szerzői jogú illetve szabadon felhasználható diasorozatokat tölthet fel.

c.) Ön a felhasználói feltételek tudomásulvételével elfogadja és magára érvényesnek tekinti, hogy nem tölt fel szerzői jog, üzleti titoktartás által védett elemeket, valamint bármit, ami személyiségi jogokat sérthet, kivételt képez az az eset, ha a feltöltő ezen jogok tulajdonosa és ezekről döntést hozhat, vagy ha a feltöltő a jogok tulajdonosától érvényes és hivatalos felhatalmazást kapott.

d.) A DiaShow-ra feltöltésnél Ön nyilatkozhat arról, hogy a diasorozat letölthető legyen-e a DiaShow-ról. A letölthetőség engedélyezésével Ön beleegyezik, hogy a diasorozat letölthető, így bárhol, bárki által felhasználható legyen. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha Ön a diasorozat szerzői jogával rendelkezik, vagy a diasorozat szabadon felhasználható, a szerző lemondott a szerzői jogáról. Amennyiben a diasorozat szerzői joggal védett, és Ön nem rendelkezik a szerzői joggal, Ön semmiképpen sem teheti letölthetővé a diasorozatokat. A nem letölthető diasorozatok teljes illetve részleges felhasználása harmadik fél számára tilos. Ez alól kivétel a DiaShow által más internetes oldalakon megjelenített tartalom, mely azonban a DiaShow szerveréről kerül betöltésre harmadik fél internetes oldalain.

e.) Ön – akkor is, ha a letöltést nem engedélyezi – beleegyezik, hogy az Üzemeltető a feltöltött diasorozatát felhasználhassa, másolhassa, módosíthassa és sokszorosíthassa, térben és időben korlátlanul, bármilyen médiumban.

f.) Ön az Ön által feltöltött diasorozat letölthetőségét a későbbiekben módosíthatja. A kérést az Üzemeltető számára a „Kapcsolat” menüpontban kell eljuttatnia. Ön a módosítással tudomásul veszi, hogy a korábban engedélyezett letölthetőség megtiltása csak a módosítás átvezetésének dátumától esedékes, így a korábban letöltött diasorozatok a továbbiakban is díjmentesen felhasználhatóak bárki számára. Az Üzemeltető a diasorozatok letöltőit nem értesíti a változásokról.

g.) A DiaShow-n található szerzői joggal védett – nem letölthető – diasorozatok másolása, közvetítése, sokszorosítása, terjesztése, lejátszása illetve bárminemű a felsoroltakhoz hasonló felhasználása kizárólag a feltöltött anyag tulajdonosának és/vagy az Üzemeltető hivatalos felhatalmazásával történhet meg.

h.) Amennyiben Ön letölt vagy kinyomtat a DiaShow-n található bármilyen anyagot, az újonnan létrejött példányon köteles feltüntetni a szerzői és ahhoz hasonló más tulajdonosi jogokat.

i.) A DiaShow-n szabadon letölthető diasorozatok felhasználásának feltétele a letöltési forrás megjelölése a következőképpen: www.diashow.hu. Az oldalról letöltött adatok módosítása csak annyira és olyan módon engedélyezett, amely feltétlenül szükséges a kitűzött cél megvalósításához

j.) Ön a DiaShow-n található diasorozatokat bármikor elküldheti a DiaShow oldalon keresztül, azonban az oldal diasorozat küldő szolgáltatását nem használhatja illetéktelen reklám e-mailek (spam) terjesztésére. Ön a DiaShow diasorozat küldést magán és kereskedelmi célra egyaránt ingyenesen használhatja.

k.) A DiaShow-n található diasorozatok szerzői jogi védelem alá eshetnek. A szerzői jog tulajdonosa a diasorozat készítője. Az oldalon található diasorozatok egy része az un. Creative Commons licensz alá esik (bővebben: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/deed.hu). Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a DiaShow-n megjelenő esetleges szerzői joggal védett diasorozatok jogosulatlan megjelenítéséért, mivel az oldalon található diasorozatokat a DiaShow felhasználói küldték be. Az Üzemeltető nem ellenőrzi a beküldött diasorozatok felhasználásának jogosultságát, ez a beküldő felhasználó felelőssége. Amennyiben a beküldött és a feldolgozásra került diasorozatok készítője, a tulajdoni jogok birtokosa, illetve képviselője bármely jogát vagy érdekét a weboldalon történt publikálás sérti, kérésére a weboldalon lévő szellemi termékét az Üzemeltető eltávolítja.

3. Felelősség kizárása

a.) Bármely az oldalon vagy az oldalon keresztül elérhető anyagokért az Üzemeltető bizalmassági és/vagy biztonsági felelősséget nem vállal.

b.) Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a DiaShow-n valamely diasorozat hibásan, hiányosan vagy nem megfelelő kategóriában szerepel, vagy a diasorozat nem a címének megfelelő tartalmú.

c.) Az Üzemeltető nem ellenőrzi és nem vizsgálja felül a felhasználók által feltöltött diasorozatokat és megjegyzéseket mielőtt azok  harmadik fél számára is hozzáférhetővé válnak. A megtekinthető anyagok tartalmazhatnak egyesek által kifogásolható, elfogadhatatlan vagy sértő elemeket. Az Üzemeltető nem tudja garantálni ezen elemek eltávolítását az oldalról valamint esetleges előfordulásuk esetén felelősséget nem vállal.

d.) Ön nem tehet közzé törtvénybe ütköző, obszcén, rágalmazó, fenyegető, erotikus, pornográf, fajilag vagy etnikailag sértő vagy bármilyen más módon el nem fogadható tartalmakat.

e.) Ön nem használhatja a DiaShow által kínált kommunikációs rendszert kereskedelmi célra. Ez alól kivétel a céges bemutató anyagok és prezentációk közzététele, melyet Ön – amennyiben a cég képviseleti jogával rendelkezik, vagy a képviselő erre felhatalmazta – ingyenesen közzétehet a DiaShow-n.

f.) Önnek a saját maga által feltöltött, a DiaShow-n közzétett és bárki által elérhető tartalmakért illetve azok bármilyen következményéért kizárólagos felelősséget kell vállalnia.

g.) Az Üzemeltető a diasorozatokhoz írt megjegyzéseket (kommenteket) csak megjeleníti, azok tartalmával nem feltétlenül ért egyet, és a tartalomért felelősséggel nem tartozik. A beküldött megjegyzések az oldalon azonnal, ellenőrzés nélkül megjelennek.

h.) Ön nem közölhet szándékosan rossz információk alapján kidolgozott vagy arra vezető tartalmakat, melyek így károsíthatják az Üzemeltetőt és/vagy bármely harmadik felet.

i.) Az Üzemeltető a DiaShow használatából származó károkért felelősséggel nem tartozik.

j.) Az Üzemeltető és/vagy az Üzemeltető bármely munkatársa felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható semmilyen, a következőkben felsorolt esetben: bármilyen természetű anyagi vagy nem anyagi károsodás esetén, mely a DiaShow használata során keletkezik, a DiaShow adatbázisba történő bármilyen illetéktelen behatolás esetén és az ott található személyes adatok felhasználása esetén, a DiaShow oldalról és/vagy a DiaShow oldalra történő adatátvitel bármilyen formájú megszakítása vagy megszüntetése esetén, bármely, a DiaShow oldal vagy társoldalainak használata során letöltött vírusfertőzés estén.

k.) Az Üzemeltető vagy bármilyen munkatársa semmilyen mértékű felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható a DiaShow-n található, ott hozz férhető valamint onnan letölthető ismeretanyagok, reklámanyagok, valamint társoldalak ellenőrzéséért, vagy bármilyen egy harmadik féllel lebonyolított tranzakció felügyeletéért.

l.) Bár az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz az érdekében, hogy az elküldött diasorozatok megérkezzenek a címzetthez, az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetlegesen elveszett vagy rossz címre érkezett diasorozatokért. Egyes spam szűrők a DiaShow e-mailjeit kiszűrhetik, így az e-mailben elküldött diasorozatok elveszéséért az Üzemeltető hatáskörén eső tényezők is okolhatóak. Amennyiben elveszett e-mailt tapasztal, kérjük ellenőrizze a címzett spam szűrőjét, és lehetőség szerint tegye a diashow.hu domainről érkező e-maileket az un. „white list”-ra (engedélyezett levelek listája).

m.) A DiaShow rendszer egyszerűbb és gyorsabb kezelése érdekében a diasorozat küldéshez nem szükséges a küldő e-mail címének és személyazonosságának verifikációja (ellenőrzése). Önnek tilos más nevében illetve más e-mail címével diasorozatot küldeni a DiaShow rendszerből. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget más nevében illetve e-mail címével elküldött diasorozatokért.

n.) Az Üzemeltető a törvény által adott legteljesebb mértékben elhárít bármiféle felelősséget a weboldalra feltöltött tartalmakkal kapcsolatban. A feltöltést követően azokért semmilyen mértékben és minőségben felelősséget nem vállal.

4. Adatok kezelése és nyilvántartása

a.) A DiaShow néhány szolgáltatásának használatához regisztráció szükséges. Önnek a regisztráció során pontos információkkal kell szolgálnia, a regisztrációs űrlap szerint. Regisztrációjának titkos kezelése az Ön felelőssége. Az Üzemeltető nem vállal felelőssége a felhasználónevével és/vagy jelszavával való bárminemű visszaélések miatt. Bármilyen biztonsági rés illetve illetéktelen használat fennállása esetén Ön köteles azonnal figyelmeztetni az Üzemeltetőt a „Kapcsolat” menüpont segítségével. Az Ön felhasználónevének és jelszavának illetéktelen használata esetén Ön felelősségre vonható felelőtlen adatkezelés miatt, amennyiben az Üzemeltetőnek abból kára származott.

b.) Amennyiben Ön, illetve az elhelyezett diasorozatok készítője olyan információt közöl – magáról vagy a diasorozatokról – a DiaShow-n, amelyekkel a személye beazonosítható, úgy elfogadja, hogy az Üzemeltető ezeket az információkat a hatályos hazai jogszabályoknak megfelelően tárolja és felhasználja.

c.) Harmadik fél által feltöltött – diasorozaton megjelenő – személyes információkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A feltöltött diasorozatokat az Üzemeltető személyes információk tartalmazása szempontjából nem ellenőrzi.

d.) Ön a DiaShow-n nem gyűjthet bárkire vonatkozó olyan adatokat, melyek személyiség azonosító szereppel bírnak.

e.) Ön az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Ön adatait nyilvántartsa, és az Üzemeltető weboldalaival kapcsolatban, vagy harmadik fél ajánlataival megkereshesse Önt. Az adatbázisban tárolt személyes adatokat harmadik félnek az Üzemeltető csakis az Ön előzetes engedélyével adhatja át. Önnek bármikor lehetősége van adatainak töröltetésére, melyet bármely előforduló egyedi azonosítóra hivatkozva írásban (akár a „Kapcsolat” menüpont segítségével is) megtehet.

f.) Az Üzemeltető a rendszerben levő diasorozatokat bármikor törölheti. Ez azt eredményezheti, hogy a feltöltött diasorozat eltűnhetnek, illetve az elküldött diasorozatok nem tekinthetőek meg az elküldés után. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elveszett diasorozatokért, így kérjük, fontos diasorozatait saját számítógépén is mentse le. A DiaShow nem diasorozatok hosszú távú tárolására szolgál, hanem diasorozatok megosztására.

g.) Az Üzemeltető a DiaShow weboldalon Harmadik Fél által megjelenített hirdetéseket is alkalmazhat. Az Üzemeltetőnek és hirdetéseket szolgáltató Harmadik Félnek jogában áll az Ön böngészőjén cookie-kat elhelyezni és leolvasni, illetve web beacon-t használni információ-gyűjtésre a DiaShow weboldalon elhelyezett hirdetések tekintetében. A cookie-k és a web beacon-ok kezelése az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető által megbízott Harmadik Fél döntése alapján történik.

h.) A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére a DiaShow weboldalon. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a DiaShow weboldalon és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. Ön kikapcsolhatja a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével a http://www.google.com/privacy_ads.html címen.

5. Harmadik személy weboldalaiért vállalt felelősség kizárása

a.) A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amennyiben ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. Az új oldalhoz kapcsolódás esetén minden esetben az egyes oldalakra vonatkozó látogatási és használati elvek az irányadóak. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelelően az Üzemeltető nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felelősséget különösen az ilyen oldalakon, ill. oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.) Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez az Üzemeltető által működtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felelősséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.) Az Üzemeltető nem felel a szerzői jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történő megsértéséért.

d.) A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerződés, semmiképpen nem jön azonban létre szerződés az Üzemeltető és a látogató között.

e.) A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

6. Általános rendelkezések

a) Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az Ön által feltöltött anyagok mások által elérhetőek és letöltésük során az Üzemeltető előnyökhöz juthat, amely előnyök megosztásáért az előnyt juttató tartalom feltöltője nem folyamodhat, róla teljes mértékben lemond az Üzemeltető javára.

b) A fenti feltételek megszegése vagy be nem tartása esetén az Üzemeltetőnek jogában áll a Felhasználó feltételeket sértő elemeket (diasorozatok, szöveges hozzászólások, stb) eltávolítani a honlapról, a feltöltőt pedig letiltani és eltávolítani a felhasználók köréből.

c.) Az Üzemeltető jogosult a fenti Felhasználói feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a Felhasználói feltételeket időről időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig időszerű információk birtokában legyen.

d.) Ön a DiaShow-ra való regisztrációval elfogadja a felhasználói feltételeket. A fentieken túlmenően a jelen nyilatkozat elfogadásával Ön kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a fenti nyilatkozatot bármilyen okból vagy módon módosítsa vagy visszavonja. Ön szavatolja továbbá, hogy jelen nyilatkozat megtételére jogosult, az nem sért szerzői és egyéb jogokat.

A jognyilatkozat utolsó módosítása: 2009. március 23.
 

Állatok - Egyéb állatok - Elefántok - Kutyák - Lovak - Macskák - Madarak - Medvék - Pillangók
Család - Férfiak - Gyerekek - Nagymama - Nagypapa - Nők
Egyéb - Egyéb - Ijesztő - Képeslapok - Tesztek
Élet - Apró örömök - Barátság - Bölcsességek - Halál - Jótanácsok - Szeretet - Üdvözlet - Versek
Emberiség - Középkor - Mitológia - Ókor - Újkor - XIX. század külföldön - XX. század külföldön - XX. század Magyarországon
Érdekességek - Asztrológia - Érdekességek - Fotók - Horoszkóp - Illúziók - Nosztalgia - Számok
Események - Ajándék - Esküvő - Névnap - Születés - Születésnap
Közlekedés - Autók - Egyéb közlekedés - Hajók - Repülőgépek
Mindennapok - Egészség - Iskola - Munka - Pénz - Politika - Vallás
Sport - Egyéb sportok - Foci
Szórakozás - Egyéb szórakozás - Ételek - Férfiaknak - Filmek - Italok - Kikapcsolódás - Nőknek - Zene
Természet - Barlangok - Égbolt - Egyéb természet - Erdők - Havas tájak - Hegyek - Kertek - Tájképek - Tengerpart - Virágok - Vízesések - Vulkánok
Tudomány - Filozófia - Irodalom - Oktatás
Ünnep - Advent - Anyák napja - Húsvét - Karácsony - Mikulás - Nőnap - Szilveszter - Újév - Valentin nap
Vicces - Baleset - Feliratok - Karikatúra - Különbségek - Történetek - Vicces
Világ - Csillagászat - Építészet - Ételek - Helyek - Informatika - Művészetek - Országok - Otthonok - Városok - Világ
 
 
Választható nyelvek:
Üdv vendég! Belépés