Választható nyelvek:
Üdv vendég! Belépés


Világ Világ / Édes Erdély - 4868 néző Feltölt?: Felhasználó által beküldött diasorozat
Értékeld a diát:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Eddig 12 szavazat - 8.08 átlag)
5334 néző
2249 néző
2743 néző
2617 néző
2383 néző
2195 néző
Hozzászólások
Itt vagyunk, Érted élünk és halunk.
Ha elindulsz végre, mindig csak keletre tarts, sohasem nyugatnak. S ne félj, hogyha estére kóbor kutyák a sarkadban ugatnak. Nincs oly er?, mely útjába állhatna már hótiszta szavaknak. S nem engedi, hogy kezet nyújtson, ha kell magyar a magyarnak. Arra indulj, hol az igen csak igent jelent és hihetsz az embernek
Súlya igazán az adott szónak van s nincs helye "lehet"-nek. Arra indulj, hol a zászlót még tisztelik, s hogy a haza mit jelent. Nem kellett tanulni soha, csak tudják és érzik a szívükben itt bent
Nyerges Attila
Erdélyi rendek: ,,Ti láttátok a fenséges Mátyás urat, amikor megszületett, szemetek el?tt nevelkedett, magatokénak nevezhetitek és adjatok hálát, a jóságos Istennek azért a boldogságért, amelyben a magyar nemzetet részesítette." Szilágyi Mihály
Sz?z Mária, nézz Erdélyre
S akiért hullt Fiad vére
A szenved?, szegény népre.
Nyisson kékl? pillantásod
Havas oltárán virágot
Mint lelkünkben imádságot.
Fenyves erd? csöndje zengi
Ne hagyd lelkünk ködbe veszni.
Dús virággal rétje hajtott,
Ragyogtassa fényes arcod.
Valaki így akarta

A hegyoldal egy ölelés
És csók a málna rajta.
Tövis-bokor a szenvedés,
Valaki így akarta.
Valaki megálmodta egyszer
Az óriás-hegyet.
Megálmodta a csúcsot
A fellegek felett.
Milyen jó, hogy a kövek beszélni tudnak. Milyen jó, hogy a halott, örökhideg anyag, amit az ember istent?l való lelke él?vé, némából beszél?vé és örökkévalóvá tett, csak igazat tud mondani. A k?ben halott maradt minden, ami az él?t hazuggá teszi. De él minden benne, ami az életben szép és jó. Mert igaz. Kós Károly
"Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem magyar.
Wass Albert
Kivándorolni egyik sem akar
Együtt zeng éneket négy magyar.
Amely hajdan templomot épített
Õk a falu. A szórvány-sziget.
Mert ?rizetlen, Uram, nem marad
A templomod. És kondul a harang.
?t hirdeti, ki feltámadott
S imádkoznak, négyen magyarok.
Csillagok ösvényén a szó, hozzád elér. Halkan szól csendes imánk,
minden magyarért.
Megnyílik az erd? csöndje:
Márton Áron imakönyve.
Lapjai közt feny?-zöldnek
Csupa virág, csupa könnycsepp.
Kezdet, és vég mely maga a kezdet.
Mert nincsen vég, csak újabb kezdeteknek
Kapuja, mely újabb kapukra tárul,
És fény ragyog a kapuk során túl.
Engem csöndre nevelt az élet,
Én mindig csendes voltam
És ha mással harcolnom kellett,
Önmagammal harcoltam.
Az nem lehet
Hogy többé ki se ejthesselek
Kolozsvár, Várad, Csíksomlyó, Enyed.
S ?rzök magamban régi temet?ket,
?rzök magamban ezernyi nevet
Kidöntött fejfát, tört sírköveket.
El akartam indulni messze,
Ránéztem útszéli keresztre.
– Ha elmennél is, maradok,
Mert az Ige kimondatott.
El akartam indulni messze,
De Szándékod utamat szegte.
Úgy értem célhoz, hogy maradtam,
Ahogy patak zúg lankadatlan.
Ki hallgatja a hallgatásom
Ki hallgat, hogyha hallgatok?
Ki tudja majd, hogy mit akartam?
Síromon term? csönd ragyog.
A lovak álma a csillagok, mindig jobbat remélni. Hol valaha volt a Föld, oda visszatérni. A lovak álma nem eladó, a szemük beszédes. Féljen, aki ellenáll, ha megindul a ménes
Koltai Gerg?
Széttépve és összetörten. Gy?zelmekt?l meggyötörten. Már magzatként bajba ölten. Vándor bölcs?temet?kben - És mégis élünk Bartis Ferenc
„Mindig a mélyb?l meríts,
a felszín csak játszik:
csak a lényeget tekintsd,
ne azt, ami látszik:
er?sben a védtelent,
tölgyben az esend?t,
piciben a végtelent,
percben a jövend?t.”
Koncsol László
Üzenet:
Hogyha elhalkul a haza hangja
És úgy t?nik: a remény ködbe vész
Hallgasd, hogy zúg templomod harangja,
S a sziklacsúcs a ködön túlra néz.
Földig hiába rombolod,
Lélek ?rzi a templomot.
És dicsfényén dúlt feszületnek
Reményeink újraszületnek.
Remény
A tavaszi zöld honnan tör föl,
Miféle rejtett mag-er?b?l?
Melyek az arcodra peregnek
Honnan hullnak az es?cseppek?
Az ember-lélek sötét, puszta
Ki veti be reménnyel újra?
Egyszerre ott volt minden létezésben,
Alkonyatban, hajnalok tüzében.
És kinyíló virágok hitében
A lelkünkre hajlik vigaszképpen.
Fogarasról messze látni
Egészen a Hargitáig.
Hegy-élén a havasoknak
Pillantások találkoznak.
Erd? suttog: már ne menj tovább,
Itt lombjukkal ölelnek a fák.
Hallgatod a forrás-csobogást,
Célba értél. Meglelted hazád.
Erd?ben járunk. Fák mögé bújt a nap,
Csak néha csillan teljes sugarad.
De Uram, a tisztásodra érve
Fogadjon be ragyogásod végre.
Tisztásra hullik és feny?re
Az égbolt szivárvány-könnye.
Újra támadni, mint a harmat
Megmaradni mégis magyarnak.
Likasztják már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a k? marad, de a k? marad. Wass Albert
Építs templomot!
– Léptünk botlik, utunk elfogyott –
– Mondtam, fiam: építs templomot!
– A remény elvész, a hit fakulni kezd –
– De felragyog az oltár és kereszt.
– A világra hull gy?lölet-korom –
– De sugár ég a templomablakon.
S a betlehemi csillag fénye gyúl
Mert lelkedbe költözik az Úr.
…alig voltak, ha kétszázan-,
álltak, mint a feny?k, a harc
rettent? vad viharában.
Végül csellel, árulással
délre körül vették ?ket,
meg nem adta magát SZÉKELY,
mint a szálfák, kettétörtek.
Kányádi Sándor
Merjünk nagyot gondolni, mert sokáig nem tehettük, merjünk kiegyenesedni, mert 86 év óta görnyedten járunk, merjünk álmodni, mint az „Álmok álmodói”, merjük megérteni azokat, akik nem tudják mit csinálnak. Merjük kimondani a szavakat és merjük a békét, merjük ?rizni, ami a miénk, merjük a múltunkat, s a jöv?nket, merjük védeni a földet és merjük védeni a nyelvet, merjük a küzdelmet, ha az arénába kényszerítettek minket. És ne hagyjuk, hogy ne gondolhassunk „nagyot”, és ne hagyjuk, hogy eltörjék gerincünk, és ne hagyjuk, hogy álmainkat bankárok vigyázzák, és ne hagyjuk, hogy a hazugság szögeit keresztfánkba kalapálják. És ne hagyjuk, hogy csuklyát húzzanak szavainkra, és ne hagyjuk, hogy gyalázzák h?seinket, én ne hagyjuk, hogy ne szólhassunk magyarul, és ne hagyjuk, hogy nevessenek azon, ami bennünk valahol nagyon fáj.
Koltay Gerg?
Elhallgatni és meghallgatni, mások szelíd szavára adni,
tanácsot az Igéb?l kapni, Isten-csendjében megmaradni. Füle Lajos
Aztán, ha jól értem magyar beszéded, s mégis a székelyek boldogságát kéred. Miféle náció, mert a nyelve magyar. Ó, Uram, szólt Áron, hisz a székely is magyar. Csak egy kicsivel több, Úgy legalább három vagy négy fokkal. Ott álltak a feny?k keményen vigyázva, gyertyák pislákoltak ezer csíki házban, megkondult Csíksomlyó Máriás harangja. Szelíd korholással szólott az úr hangja: Jól van Áron fiam, és most tartsunk rendet, Ez a kicsivel több megmagyaráz mindent. Én megértettelek, és most érts meg Te is, Kicsit ezért több a szenvedéstek is. Szélyes Sándor
Fel a hegyre, fel a hegyre, a végs? gy?zelemre!
Magyarok közt ma is legmagyarabb a Székely.

Állatok - Egyéb állatok - Elefántok - Kutyák - Lovak - Macskák - Madarak - Medvék - Pillangók
Család - Férfiak - Gyerekek - Nagymama - Nagypapa - N?k
Egyéb - Egyéb - Ijeszt? - Képeslapok - Tesztek
Élet - Apró örömök - Barátság - Bölcsességek - Halál - Jótanácsok - Szeretet - Üdvözlet - Versek
Emberiség - Középkor - Mitológia - Ókor - Újkor - XIX. század külföldön - XX. század külföldön - XX. század Magyarországon
Érdekességek - Asztrológia - Érdekességek - Fotók - Horoszkóp - Illúziók - Nosztalgia - Számok
Események - Ajándék - Esküv? - Névnap - Születés - Születésnap
Közlekedés - Autók - Egyéb közlekedés - Hajók - Repül?gépek
Mindennapok - Egészség - Iskola - Munka - Pénz - Politika - Vallás
Sport - Egyéb sportok - Foci
Szórakozás - Egyéb szórakozás - Ételek - Férfiaknak - Filmek - Italok - Kikapcsolódás - N?knek - Zene
Természet - Barlangok - Égbolt - Egyéb természet - Erd?k - Havas tájak - Hegyek - Kertek - Tájképek - Tengerpart - Virágok - Vízesések - Vulkánok
Tudomány - Filozófia - Irodalom - Oktatás
Ünnep - Advent - Anyák napja - Húsvét - Karácsony - Mikulás - N?nap - Szilveszter - Újév - Valentin nap
Vicces - Baleset - Feliratok - Karikatúra - Különbségek - Történetek - Vicces
Világ - Csillagászat - Építészet - Ételek - Helyek - Informatika - M?vészetek - Országok - Otthonok - Városok - Világ